Съответствие с GDPR за Управители, които смятат, че трябва да го направят, но няма кой да се занимава или не им остава време за това, чрез услуга GDPR подготви ме

GDPR Framework

С GDPR подготви ме ще получите съответствие с GDPR, чрез:

 • Инвентаризация на личните данни;
 • Подготвени политики и процедури;
 • Технически и организационни мерки за съответствие.

С минимално участие от ваша страна и на разумна цена.

С помощта на опитни консултанти, натрупали безценен опит от десетки внедрявания на GDRP.

GDPR подготви ме е услугата за микро, малки и средни компании, която помага на Управителите да приведат фирмата в съответствие с изискванията на GDPR

 

GDPR подготви ме 1

01. GDPR подготви ме

Какво включва

GDRP подготви ме ви дава основата за съответствие с GDPR. При проверка от КЗЛД е задължително да можете да докажете, че разполагате с надлежна документация, описваща обработваните от вас лични данни, политики, процеси, отговорници, предприетите технически и организационни мерки за предпазване на личните данни. Също толкова важно е да приведете практиките във вашата организация в съответствие с тази документация.

С услугата GDPR подготви ме, всичко това се постига в три лесни стъпки:

 

Интервю

Интервю

След като заявите услуга GPDR подготви ме, първото нещо, което ще направим е да назначим ден и час за интервю. По време на интервюто с вас, ще установим какви лични данни обработвате, къде и колко дълго ги съхранявате, както и други важни за процеса детайли.

Подготовка на политики и процеси

Подготовка на политики и процеси

В зависимост от събраната информация на стъпка 1, ще подготвим съответните политики и процедури за съответствие с GDPR. Обикновено ни отнема от 5 до 7 работни дни, за да приключим. След което ще ви ги предоставим в MS Word формат. 

Разяснение

Разяснение

Предавайки документацията към вас, ще насрочим втора дата и час, за да ви разясним включените политики и процеси, както и необходимите технически и организационни мерки, които трябва да предприемете. 

През последната година помогнахме на доста компании, може би познавате някои от тях:

Съответствието с GDPR не е за подценяване. Не ставайте жертва на следните заблуди:

 • Заблуда 1

  Моята фирма е малка и за мен това не се отнася

  Общия Регламент за Защита на Данните се отнася за всички компании, които обработват лични данни, независимо дали имат 1 служител или десетки хиляди.

  Пример 1: Ако фирмата ви е с 1 служител със сигурност, за да изплащате заплата на този служител Вие обработвате неговите лични данни. При това положение трябва да спазвате изискванията на ОРЗД.

  Пример 2: Ако предлагате  стоки и/или услуги на юридически или физически лица, в процеса на продажба вие обработвате личните данни на вашите клиенти за различни цели, като за: доставка, контакт с клиента, издаване на фактура, сключване на договор и други.

 • Заблуда 2

  Ще си купя документацията и ще се справя сам/а

  В Интернет можете да намерите документация на доста приемлива цена. От друга страна, от опит знам, че материята е такава, че се изискват малко повече познания за ОРЗД, от автоматичното попълване на името на компанията в шаблоните.

  Ето защо смятаме, че закупуването само на документация е добро начало, но в повечето случаи не е достатъчно.

  В крайна сметка целта е компанията да продължи да работи безпроблемно и в съответствие с изискванията на Регламента, така че да няма затруднения при отношенията си клиенти, контрагенти, служители и надзорния орган КЗЛД.

 • Заблуда 3

  Веднъж щом попълня документите, всичко ще е наред

  Много опасна заблуда, защото може да ви вкара в големи финансови проблеми. Смятаме, че когато става въпрос за защита на личните данни, Европейската комисия и българския надзорен орган – КЗЛД, ще стават все по-взискателни и ще поставят все по-големи изисквания към нас – обработващите лични данни.

  Изключелно важно е щом получите готовите политики и процедур, да ги прилагате ежедневно в работата си.

  От друга страна, ако периодично не полагате грижа за информационната сигурност във вашата компания, чрез постоянно обновяване на политиките и процедурите за информационна сигурност, чрез технически и организационни мерки, чрез обучение на новите служители и други, то със сигурност излагате компанията си на голям риск.

Често задавани въпроси за GDPR подготви ме

 • Отидете по-долу на страницата, там е описано нашето предложение. Щракнете на бутона ЗАПИШИ МЕ ЗА УСЛУГА GDPR ПОДГОТВИ МЕ и ще се отвори формуляр, в който да попълните данни за контакт.

  До един работен ден след попълване на формуляра, наш колега ще се свърже с вас и ще назначи ден и час за интервю.

 • Услугата GDPR подготви ме е подходяща за микро и малки компании. Характерно за повечето от тях е, че имат малко на брой служители и са по-слабо технологично зависими. При тях Управителя на компанията е запознат с всички лични данни, които се обработват от фирмата.

 • Услугата GDPR подготви ме отнема от 5 до7 работни дни. В повечето случаи вашият ангажимент през тези 7 дни е от порядъка на няколко часа.

  Всъщност, нали това е цялата идея на GDPR подготви ме, да загубите минимално време за постигане на съответствие с GDPR. 

 • Услугата се заплаща след като направим интервюто с вас, преди да започнем подготовката на политиките и процедурите. По този начин искаме да ви дадем време да ни опознаете и да сте сигурни, че ще свършим добра работа за вас.

  Ако след интервюто, промените мнението си и не желаете да работим заедно, то няма да сте заплатили нито лев за това. 

  Заплащането се извършва по банков път, срещу предварително издадена проформа фактура. 

Специална оферта

Вижте какво ще получите днес:

hammer | GDPR подготви ме

2000.00 лева без ДДС еднократно плащане след интервюто

Да започваме!

 • Много скоро ще отговаряте на изискванията на GDPR.
 • Ние ще се погрижим за всичко.
 • Ще го направим без разтакаване и отлагане във времето.
 • Заплащате, след като направим интервюто и сте сигурни, че желаете да работим заедно.
 • Можете да се откажете след интервюто и няма да заплатите нито лев.

Запиши ме за услуга GDPR подготви ме

След като се регистрирате за услуга GDPR подготви ме наш колега ще се свърже с вас до 24 часа и ще определите ден и час за интервю по телефон. След интервюто ще ви изпратим проформа фактура, като очакваме тя да бъде заплатена до 5 работни дни. След като направите плащане, продължаваме заедно напред.

Добре, съгласен съм, препрати ме към формата за записване!

 

Idea 2

Допълнителни услуги към GDRP подготви ме

 

GDPR Training image

02. GDPR обучи ме

от 9901

Какво включва

GDRP обучи ме обогатява знанията на ключови служителите за GDPR, чрез специално обучение на мениджъри на отдели, отговорници на обекти, отговорници на регистри от лични данни, а защо не и на всички служители, отговарящи за обработка на личните данни в компанията.

 • Какво представлява GDPR.
 • Ключови термини.
 • 6 принципа при обработването на лични данни.
 • Правата на субекта на данните.

Информационна сигурност:

 • Физическа сигурност.
 • Достъп и пароли.
 • Имейл.
 • Зловреден код.
 • Мобилни устройства.
 • Преносими носители на данни.
 • Унищожаване на информация.
 • Инциденти със сигурността.

impact assesment 2

03. GDPR оцени въздействието

от 1990

Какво включва

GDPR оцени въздействието има смисъл за компании, при които съществува вероятност определен вид обработване да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица.

 • Процес на оценка на въздействието.
 • Доклад за оценката на въздействието.

Оценка на въздействието:

 • Определяне на дейности, нуждаещи се от оценка.
 • Описание на рисковете.
 • Оценка на въздействието преди третиране на риска.
 • Третиране на риска – мерки за намаляване на риска.
 • Оценка на въздействието след третиране на риска.

Cyber Security1

04. GDPR базова ИТ сигурност

от 9901

Какво включва

Чрез внедряване на GDPR базова ИТ сигурност ще се предпазите от най-разпространените кибер-заплахи и ще демонстрирате своя ангажимент към защитата на личните данни на вашите клиенти, контрагенти и служители.

Прилагаме изискванията по пет тематични контролни теми:

 • Защитни стени – отнася се за гранични защитни стени; настолни компютри; лаптопи; рутери; сървъри. 
 • Сигурна конфигурация – отнася се за имейл, уеб и сървърни приложения; настолни компютри; лаптопи; таблетки; мобилни телефони; защитни стени; рутери. 
 • Контрол на достъпа на потребителите – отнася се за имейл, уеб и сървърни приложения; настолни компютри; лаптопи; таблетки; мобилни телефони.
 • Защита от злонамерен софтуер – отнася се за настолни компютри; лаптопи; таблетки; мобилни телефони.
 • Управление на ъпдейтите – отнася се за уеб, имейл и сървърни приложения; настолни компютри; лаптопи; таблетки; мобилни телефони; защитни стени; рутери.

DPO

05. GDPR специалист до мен

от 5900

Какво включва

GDPR специалист до мен е ценна услуга за по-големите компании. Независимо дали трябва да имате назначено Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) или не, ние смятаме, че във всяка по-голяма компания трябва да има специалист по GDPR. Затова ви предлагаме да наемете нас, като външен специалист по GDPR със следните задължения:

 • Да ви консултираме при текущи казуси, свързани с GDPR, най-вече искания на субекти.
 • Да отговаряме за обновяване на политиките и процесите, свъзани с GDPR.
 • Да съблюдаваме за спазването на изискванията на Регламента, при въвеждане на нови системи.
 • Да ви консултираме, относно изискванията на Регламента при сключване на договори с доставчици.
 • Да контролираме сроковете за съхранение и унищожаване на лични данни.
 • Да сме основно лице за контакт с КЗЛД.

Можете да ни наемете за срок от 12 месеца.

 

Бисквитки настройки